Nemzetközi nőnap

A nemzetközi nőnap a nők iránti megbecsülés és tisztelet kifejezésének napja, melyet 1917 óta – Magyarországon 1948 óta – minden évben a mai napon, azaz március 8-án tartanak. Az ENSZ is a világnapok közt tartja számon a nemzetközi nőnapot.

A nőnap a mai virágos, romantikus, kedves megemlékezéssel szemben munkásmozgalmi eredetű, a nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt.

Az első március 8-hoz kötődő esemény 1857-ben történt, amikor március 8-án emberibb munkafeltételeket és magasabb fizetést követelő textilipari nődolgozók tüntettek New York utcáin. Ekkor 40.000 textil- és konfekcióipari munkásnő sztrájkolt a béregyenlőségért és a munkaidő csökkentésért.

A nemzetközi nőnap létrehozói szerint az egyszerű, de mégis történelmet alakító nők napja, ami a nők évszázados küzdelmét eleveníti fel, melyet az egyenlő jogokért és lehetőségekért vívtak. A nemzetközi munkásmozgalom fejlődésével a nők emancipációjának kérdése is előtérbe került.

1866. szeptember 3. és 8. között az I. Internacionálé kongresszusán határozatot fogadtak el a nők hivatásszerű munkavégzéséről. Ez a határozat annak az évezredes sztereotípiának kívánt véget vetni, mely szerint a nők helye kizárólag otthon van.

Az 1889. július 14-én kezdődő II. Internacionálé alakuló közgyűlésén Clara Zetkin beszédében hirdette a nők jogát a munkához, az anyák és gyerekek védelmét és a nők részvételét az országos és nemzetközi eseményekben.

A II. Internacionálé VIII. kongresszusán 1910. augusztus 28. és szeptember 3. között határoztak arról, hogy a nők választójogának kivívása érdekében nemzetközileg is nőnapot tartanak.

1911. március 19-én Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban tartották meg a világon először a nemzetközi nőnapot.

1917. március 8-án – a juliánus naptár szerint február 23-án, február utolsó vasárnapján – Oroszországban nők tüntettek kenyérért és békéért. Négy nappal később II. Miklós cár lemondott, s polgári kormány alakult, mely szavazójogot biztosított a nőknek. Ezzel vált véglegessé a nőnap dátuma is, mely a világ legtöbb országában március 8-a.

Napjainkban az ezzel foglalkozó civil szervezetek ezen a napon világszerte a nők elleni erőszak, a családon belüli erőszak, a szexuális zaklatás, a prostitúció és az egyéb, a nők ellen elkövetett erőszak formái elleni tiltakozásuknak is hangot adnak.

Magyarország a nőnapi felhíváshoz először 1913-ban csatlakozott, az Országos Nőszervező Bizottság röplapokat osztott. Az ezt következő évben (1914) országszerte rendezvényeket szerveztek. A Rákosi-korszakban a nőnap ünneplése kötelezővé vált, és az eredetileg különböző időpontokban rendezett nőnapot 1948-tól szovjet mintára itthon is március 8-án tartották meg. A rendszerváltás után a nőnap Magyarországon is elvesztette eredeti munkásmozgalmi hangulatát, helyette a virágajándékozás dominál.

Méri-Molnár Tímea